Standard montering

For nye kunder tilbyr vi fri montering ved kjøp av komplett satellittanlegg fra Canal Digital!

Montering gjøres av en godkjent installatør tilknyttet området du bor i. Bor du i ett område utenfor dekning av våre montører
dekker Canal Digital inntil 1 500,- for installasjon. Kostnader utover 1 500,- må dekkes av kunde selv.

Kunder som ønsker hjelp av installatør for montering av satellittantenne blir kontaktet av godkjent installatør for å avtale
monteringstidspunkt. Normalt vil montering skje innen 10 dager fra bestillingen er gjennomført.

Hva som omfattes av tilbudet
Montering av utstyr som følger med i pakken.
Dette inkluderer satellittantenne med mikrobølgehode, kabler og dekoder. Selve satellittantennen krever ikke tilgang tilstrøm,
men dekoder må ha tilgang til strøm/stikkontakt.

Satellittantenne monteres på egnet plass
Antenne må monteres på en sydvendt vegg.

Antennekabel legges langs yttervegg og føres gjennom vegg etter kundes anvisning.

Satellittantenne kobles sammen med dekoder
Oppkobling av dekoder inkluderer også justering av satellittantenne slik at signalstyrke er innenfor akseptable nivåer,
d.v.s. at kunde har klart og tydelig TV-bilde.

Hva som IKKE omfattes av tilbudet
Forlegnelse av antennekabel.
Det medfølger 25 meter antennekabel i pakken og dersom det er behov for lengre antennekabel, må dette dekkes av kunde.
Installatør har med ekstra antennekabel og vil opplyse om kostnadene ved forlengelse.

Felling av busker og trær
Hvis dette krevers for å få fri sikt for parabolantenne.

Montering av spesialfester
Fester beregnet for tak, møner, balkonger o.l. er ikke inkludert. Har kunde behov for slike monteringsfester må dette
avtales med installatør.

Montering på steder som krever ekstraordinære sikringstiltak
Hvis montering krever ekstra sikring i henhold til Arbeidstilsynets krav om sikring må dette bekostes av kunde selv.
Dette kan for eksempel gjelde dersom kunde ønsker antenne montert høyt på en vegg (over 2 meter) e.l.

Montering av ekstra dekodere
Dersom ikke annet er avtalt med Canal Digital inngår oppkobling av 1 dekoder i tilbudet.
Standard montering forutsetter at du bor i et område som dekkes av vår installatør.

Montering av ekstra dekodere i flere rom dersom ikke annet er avtalt


Bergen TV & Antenneservice A/S - Parabol og antenneeksperten tlf 55349320 epost mailto:btv@btv.no www.btv.no