Galvanisk skille - Bergen Tv & Antenneservice AS
Galvanisk skille

Modellbetegnelse Galvanisk skille
Tilgjengelige   Fjernlager 1-2 dager leveringstid
LinkProduktinformasjon

kr. 149,-

Antall 

Post- og teletilsynet
Selg sikkerhetsutstyr med flatskjermer og TV-kort

Når du selger en flatskjerm eller et TV-kort, så skal et såkalt galvanisk skille selges med. Dette er sikkerhetsutstyr for å hindre brannfare.
Varme eller brann kan utvikles hvis det oppstår jordfeil i strømnettet og flatskjermen eller TV-kortet er tilkoblet et kabel-TV-nett.
Brannfaren skyldes en strømførende (galvanisk) forbindelse mellom TV-utstyret og strømnettet. Det galvaniske skillet isolerer mot slik forbindelse, og skal plasseres i antenneuttakets veggkontakt. Bruksanvisning for hvordan en monterer skillet, skal følge med i pakken.

Post- og teletilsynet (PT) har pålagt å selge det galvaniske skillet med flatskjermer og TV-kort uansett om kjøperen skal kople flatskjermen til vanlig antenne, kabel-TV-nett eller satellittantenne.
Bestemmelsen gjelder utstyr av sikkerhetsklasse 1, det vil si utstyr med jordet kontakt. Pålegget er hjemlet i Forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett §5a
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20050927-1094.html.
Forbrukerne bør la det galvaniske skillet følge med TV-utstyret hvis de senere velger å selge dette, eller å gi det bort. Forbrukere som allerede har kjøpt flatskjerm eller TV-kort, anbefales også å kjøpe et galvanisk skille og å la dette følge TV-utstyret gjennom hele dets levetid.Bergen TV & Antenneservice A/S - Parabol og antenneeksperten tlf 55349320 epost mailto:btv@btv.no www.btv.no